اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

گردن آویز عقیق خطی فوق العاده زیبای استاد حرّ

ذکر: قال رسول الله علی وصیی و خلیفتی من بعدی
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی اعلای بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: قاب نقره با اره کاری و قلم زنی هنرمندانه استاد عبدالله آذری
فروخته شد.

سنجش