اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

گردنی عقیق خطی فوق العاده نفیس و فاخر استاد حرّ

ذکر: صلوات خاصه امام رضا ع
حکاک: شاهکار نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی زرد بسیار زیبا و با کیفیت
رکاب: قاب گردنی شکیل و نفیس استاد کلاهدوز(تهران-میرزا) با مخراجی یاقوت زرد اعلا و زیبای استاد طاقت فرسا

سنجش