اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق یمانی سفید خطی استاد حرّ

تومان

ذکر: یا زینب س
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سفید خوشرنگ و با کیفیت
رکاب:-
فروخته شد.

سنجش