اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق یمانی سرخ خطی فاخر استاد حرّ

ذکر: آیه شریفه ومن یتق الله
حکاک: حکاکی فاخر و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار زیبا و با کیفیت
رکاب:-
فروخته شد.

سنجش