اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق یمانی سرخ خطی بسیار نفیس استاد حرّ

ذکر: حسین منی و انا من حسین
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده زیبا و اعلاء
رکاب:-
فروخته شد.

سنجش