اینستگرام هنر حکاکی

عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

3,800,000 تومان

ذکر: یا خدیجه الکبری ام المؤمنین
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ خوشرنگ و زیبا
رکاب:-

سنجش