اینستگرام هنر حکاکی

عقیق یمانی خطی فوق العاده نفیس استاد حق

3,200,000 تومان

ذکر: دعای نادعلی
حکاک: حکاکی فوق العاده زیبا و نفیس استاد حق
نگین: عقیق یمانی کبود بسیار زیبا و با کیفیت
رکاب:-

سنجش