اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق یمانی خطی فاخر استاد میرزا

ذکر: ان الله علی کل شیء قدیر
حکاک: حکاکی فاخر و نفیس استاد محمد مجتبی آتشباز با امضاء میرزا
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب:-
فروخته شد

سنجش