اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق یمانی خطی فاخر استاد حرّ

تومان

ذکر: یا رقیه س
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ اعلاء با تراش اشکی بسیار زیبا
رکاب: –
فروخته شد.

سنجش