اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق شفهالعبد خطی نفیس استاد حرّ

تومان

ذکر: از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
حکاک: شاهکار استاد رضا قربانی با امضاء حرّ-بکاء
نگین: عقیق یمانی شفه العبد بسیار خوشرنگ و اعلاء
رکاب:-

سنجش