اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق خطی فاخر استاد ذکر

650,000 تومان

ذکر: یا محمد، علی، الله
حکاک: حکاکی بسیار زیبا و فاخر استاد ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:

سنجش