اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق خطی فاخر استاد حر

ذکر: صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا س
حکاک: حکاکی نفیس استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقیق یمانی بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب:
فروخته شد.

سنجش