اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق خطی فاخر استاد حر

ذکر: یا رقیه س
حکاک: حکاکی فوق العاده زیبا و نفیس استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقیق یمانی قواره دار بسیار خوشرنگ و اعلا
رکاب:
فروخته شد.

سنجش