اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

عقیق خطی استاد سید مهدی مدنی

700,000 تومان

ذکر: فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین
حکاک: حکاکی هنرمندانه و نفیس استاد سید مهدی مدنی با امضا س.م
نگین: عقیق یمانی سه پوست بقرانی بسیار خوشرنگ با تراش فوق العاده زیبا
رکاب:

سنجش