اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

عقیق خطی استاد رعد

450,000 تومان

ذکر: یا امام حسین ع
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد نوید شمیرانی با امضا رعد
نگین: عقیق یمانی دورنگ زیبا و خوشرنگ
رکاب:

سنجش