اینستگرام هنر حکاکی

عقیق خطی استاد ذکر

350,000 تومان

ذکر: یا زینب س
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد ذکر
نگین: عقیق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:

سنجش