اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق خطی استاد ذکر

200,000 تومان

ذکر: یا عباس ع
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:

سنجش