اینستگرام هنر حکاکی

عقیق خطی استاد حق

ذکر: یا باب الحوائج
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد حق
نگین: عقیق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:

سنجش