اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

عقیق خطی استاد حرّ

ذکر: یا رقیه س
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:-
فروخته شد.

سنجش