اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

حکاکی بسیار زیبا و هنرمندانه استاد شمیرانی

650,000 تومان

ذکر: یا ودود
حکاک: حکاکی بسیار زیبا و دلنشین استاد نوید شمیرانی با امضاء رعد( دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی دو رنگ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: –

سنجش