اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر نفیس عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا حامل لواء الطف
حکاک: حکاکی بسیار زیبا و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق پرتقالی یمانی بسیار خوشرنگ و اعلاء با رگه های بسیار زیبا
رکاب: رکاب نقره بسیار شکیل و هنرمندانه با مهر تهران-میرزا

سنجش