اینستگرام هنر حکاکی

انگشتر نفیس زمرد با رکاب قلمزنی و مخراجی برلیان اصل

نوع نگین: ۵۵ سوت برلیان شیشه ایی فوق العاده پاک و خوشرنگ
نوع تراش: تراش جواهری امرالد
رکاب: رکاب نقره با مخراجی برلیان لایت براون اصلی و قلم زنی برجسته استاد حجت

سنجش