اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر نفیس خطی استاد حرّ

2,300,000 تومان

ذکر: یا زینب س
حکاک: حکاکی نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سفید بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره مدل پا اردکی با مهر جواد-تهران

سنجش