اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر فیروزه شجر نیشابور بینظیر با رنگ فوق العاده زیبا(رنگ محک) و رکاب مخراجکاری برلیان اصل و قلم زنی برجسته

3,600,000 تومان

نوع نگین: فیروزه شجر نیشابور با رنگی فوق العاده زیبا (رنگ محک) و طرحی بینظیر
نوع تراش: تراش هرمی
رکاب: رکاب نقره با مخراجی ۱۶ عدد برلیان لایت براون اصلی و قلم زنی برجسته استاد حجت

سنجش