اینستگرام هنر حکاکی

انگشتر عقیق یمانی سفید خطی استاد حرّ

14,000,000 تومان

ذکر: یا رافع الدرجات
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سفید بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب فدیوم شبکه زیبا و شکیل استاد محمد خانی

سنجش