اینستگرام هنر حکاکی

انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد طه

4,500,000 تومان

ذکر: یا هو
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد جواد حیدری با امضاء طه
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد ابراهیم آذری

سنجش