اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: یا امام حسن ع
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی بسیار زیبا
رکاب: رکاب نقره شکیل و هنرمندانه با مهر استاد آذری

سنجش