اینستگرام هنر حکاکی

انگشتر عقیق یمانی خطی استاد طه

ذکر: یا امام حسین ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه
نگین: عقیق یمانی پرتقالی بسیار خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب فدیوم شکیل و فنی استاد شایق

سنجش