اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر عقیق زرد یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: سوره ناس
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی زرد بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره دستساز شکیل با قلم زنی زیبای استاد فرشاد ساعی

سنجش