اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر عقیق خطی نفیس و فاخر استاد حرّ

ذکر: لا یوم کیومک یا ابا عبدالله ع
حکاک: حکاکی فوق العاده نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره یک تکه مدل فیلی ٨ ضلعی استاد قاسمی با قلم زنی زیبای استاد ساعی
فروخته شد.

سنجش