اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر عقیق خطی نفیس استاد میرزا

ذکر: هو، الرزاق، المعز
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد آتشباز با امضاء میرزا
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار اعلاء و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره مدل شیرازی با مهر شیرازی
فروخته شد.

سنجش