اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر عقیق خطی نفیس استاد مهر

ذکر: یا علی بن موسی الرضا ع
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد سعیدی منش با امضاء مهر
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده باکیفیت و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره مدل شیرازی با مهر سید حسن
فروخته شد.

سنجش