اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر عقیق خطی نفیس استاد حر

ذکر: چهار سلام زیارت عاشورا
حکاک: حکاکی نفیس و بینظیر استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب فدیوم مدل پولکی استاد قاسمی

سنجش