اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر عقیق خطی نفیس استاد حرّ

ذکر: پنج تن آل عبا
حکاک: حکاکی نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق کهنه سرخ یمانی بسیار خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره دستساز تمام شبکه و اره کاری بسیار شکیل مشهد
فروخته شد

سنجش