اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر عقیق خطی فاخر استاد حر

ذکر: یا ام المصایب یا زینب کبری س
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقیق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب فدیوم ۴ مهر نقره سازان

سنجش