اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر عقیق خطی فاخر استاد حرّ

ذکر: یا امیر المؤمنین روحی فداک
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق زرد بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره استاد مصطفی ابوالحسنی با مهر ایران-عابد
فروخته شد.

سنجش