اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر عقیق خطی استاد حرّ

ذکر: یا رقیه س
حکاک: حکاکی نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کبود خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره استاد آذری
فروخته شد

سنجش