اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر عقیق خطی استاد حرّ

ذکر: یا عباس ادرکنی
حکاک: حکاکی فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی بسیار زیبا و اعلاء
رکاب: رکاب فدیوم مدل صدفی دور اشک استاد محمد خانی
فروخته شد

سنجش