اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر عقیق خطی استاد حرّ

ذکر: یا امام حسن مجتبی ع
حکاک: حکاکی نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق هندی قواره دار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره مدل شیرازی با مهر سید ولی
فروخته شد.

سنجش