اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر زبرجد فوق العاده پاک و خوشرنگ

550,000 تومان

نوع نگین: زبرجد طبیعی فوق العاده خوشرنگ و پاک
نوع تراش: اوال
رمل: رکاب نقره دستساز شکیل و زیبا مدل دور اشک

سنجش