اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر زبرجد خطی نفیس استاد حرّ

ذکر: یا امام حسن ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: نگین یشم (نفریت) بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره با مهر طهران-آذری
فروخته شد.

سنجش