اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر خطی فاخر استاد مهر

ذکر: یا ابا عبدالله الحسین ع
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد سعیدی منش با امضاء مهر
نگین: عقیق یمانی سرخ خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره دستساز زنجان مدل شیخ احمد
فروخته شد.

سنجش