اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر خطی فاخر استاد حر

ذکر: یا عباس بن علی ع
حکاک: حکاکی نفیس و منحصر بفرد استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقبق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره با گوارسه های طلا مدل فیلی صدفی استاد قاسمی

سنجش