اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر خطی فاخر استاد حر

ذکر: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد
حکاک: حکاکی نفیس و بینظیر استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقبق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره مدل رولکسی دور چنگ و هلال استاد قاسمی

سنجش