اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر خطی فاخر آیه ومن یتق الله… استاد محسن ضرغامی

ذکر: آیه شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی نفیس استاد محسن ضرغامی با امضا م.ض
نگین: عقبق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره دستساز
فروخته شد

سنجش