اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر خطی استاد ذکر

250,000 تومان

ذکر: الغزه لله
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد خسرو آبادی با امضا ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ با تراش زیبا
رکاب:

سنجش