اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

سبد خرید

انگشتر خطی استاد النور

ذکر: اللهم صلعلی فاطمه و ابیها و بعلهاو نبیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
حکاک: حکاکی سیاه مشق هنرمندانه استاد نظری با امضاء فوق النور
نگین: عقیق سرخ بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره مدل فیلی استاد مشعلچی
فروخته شد.

سنجش